Tuyển dụng

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Tuyển dụng


Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm học 2018-2019


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  106,646       1/619