Giới thiệu

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Giới thiệu


Cơ sở vật chất

Cùng khám phá cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của tập thể sư phạm và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh:

 


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
  150,712       1/619