Giới thiệu

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Giới thiệu


2. Nghiên cứu khoa học & chuyển giao CN

     Với tiêu chí nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho việc dạy và học trong nhà trường được tốt hơn, trường ĐH Lạc Hồng đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn thể đội ngũ giáo viên và sinh viên trong trường.

      Ngoài công tác giảng dạy, mỗi năm giáo viên đều tham gia nghiên cứu khoa học. Các bạn sinh viên có kết quả học tập tốt cũng đều thực hiện đề tài nghiên cứu tốt nghiệp. Chính vì vậy, trong những năm qua nghiên cứu khoa học là một hoạt động nổi bật của trường.

     Cũng như những khoa khác, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Ngôn Ngữ Anh thật sự sôi nổi và có chất lượng. Tính đến thời điểm hiện nay, Khoa đã có 114 đề tài NCKH, trong đó có 26 đề tài được đưa ra Hội đồng khoa học trường, 05 đề tài đạt giải nhất cấp trường và 01 đề tài đạt giải cấp Bộ. 

     Các đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Ngôn Ngữ Anh phong phú, đa dạng về nội dung và mang tính thực tiễn cao, rất có ích cho công việc dạy và học Tiếng Anh.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  137,508       1/146