Đào tạo

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Đào tạo


Chương trình đào tạo

     Trong thời gian học tập tại trường, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo tư vấn việc làm do khoa tổ chức. Qua đó Ban lãnh đạo khoa cũng biết được nhu cầu tuyển dụng của các công ty để xây dựng lại chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Và trong quá trình nâng cấp CTĐT, khoa cũng bám sát triết lý của nhà trường: “ Đào tạo nhân lực, có vườn ươm nhân tài, sinh viên ra trường có việc làm ngay, không đào tạo lại.” 
 

Khoa Ngôn Ngữ Anh đề ra các chuẩn đầu ra cụ thể như sau:

Ngay sau khi tốt nghiệp, cử nhân tiếng Anh có thể:

ELO1: áp dụng kiến ​​thức về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội được học trong nhiều bối cảnh thực tế;

ELO2: thể hiện ý tưởng một cách hiệu quả thông qua giao tiếp bằng văn bản, lời nói và hình ảnh;

ELO3: phát triển khả năng của bản thân để học tập và nghiên cứu suốt đời;

ELO4: thể hiện khả năng làm việc sáng tạo theo nhóm và cá nhân;

ELO5: thích ứng với môi trường làm việc và cuộc sống;

ELO6: thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng;

ELO7: nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh ở trình độ nâng cao;

ELO8: đảm nhiệm các nhiệm vụ dịch thuật và phiên dịch một cách chính xác thông qua việc sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh;

ELO9: thực hiện các nhiệm vụ trong các tình huống và bối cảnh liên quan đến kinh doanh thông qua việc sử dụng tiếng Anh thương mại.

- Với chuyên ngành Anh văn thương mại, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như:

              + Nhân viên văn phòng

              + Trợ lý giám đốc

              + Chăm sóc khách hàng ( Customer care )

              + Nhân viên marketing, thương mại ( Sales )

              + Quản trị viên

 - Với chuyên ngành Biên – Phiên dịch, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí như:

              + Dịch và biên dịch trong những doanh nghiệp

              + Dịch và biên dịch tự do.

Ngoài những công việc trên, sinh viên có nhu cầu về giảng dạy cũng có thể phụ trách giảng dạy ở các trung tâm; trên thực tế, sinh viên Khoa Ngôn Ngữ Anh là nguồn giáo viên chính cho các trung tâm Ngoại Ngữ tại thành phố Biên Hòa.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  799,275       1/146