Tư liệu học tập

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Tư liệu học tập


A little first love

                   A little first love

Oh! Bicycle baskets full of flamboyant sprigs

Where are you carrying my summer to?

The flamboyant raceme you’re holding

Makes me reminisce about my being eighteen.

When no one knew about my silent first love.

What was my first love like?

It was just a drizzle outside the classroom,

A fluttering flap of “áo dài” whitening my every dream,

And a poem still in my schoolbag

During every break, it would be taken out…

And then put back in the same place.

There was once a poor fellow,

In the summer holidays, climbing over the schoolgate

To carve his fond rememberance on a tree trunk

And wondering if he would see the girl again,

On the first day of school year, among countless silk “áo dài” waving in the autumn wind

What is my first love like?

With a small guitar, pretending to be aimless,

I let the song say it for me.

All knew it but only one,

So there was this foolish guy who kept humming and hawing

…and becoming mute afterward.

This afternoon, I see bicycle baskets full of flamboyant sprigs.

You pluck the summer from the tree

And take my memories home.

Carrying the summer, you pass by, but I am still there

Stupefied with the rememberance of a long ago silk “áo dài”

                                             Translated by Lê Minh Nguyệt

             Chút tình đầu

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi có gì?

 Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp

Là áo người trắng cả giấc ngủ mê

Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp

Giữa giờ chơi mang đến … lại mang về.

 Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp

 Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây

Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cây đàn nhỏ

Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ ngọng ngịu mãi... thành câm.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em hái mùa hè trên cây

Chở kỷ niệm về nhà

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

Đỗ Trung Quân


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  130,080       1/146