Hoạt động khác

Công văn giới thiệu đại biểu tham gia Liên hoan "Người thợ trẻ giỏi"