Lý lịch giảng viên

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Lý lịch giảng viên


Lý lịch giảng viên

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN- NHÂN VIÊN KHOA NGÔN NGỮ ANH

 

1. Lê Thanh Bình (Click to see more information about Le Thanh Binh)

2. Cao Thị Thùy Dương (Click to see more information about Cao Thi Thuy Duong)

3. Eduard Aves Garces (Click to see more information about Eduard Aves Garces)

4. Lê Đức Thịnh (Click to see more information about Le Duc Thinh)

5. Đặng Thi (Click to see more information about Dang Thi)

6. Nguyễn Minh Phú (Click to see more information about Nguyen Minh Phu)

7. Phạm Thị Nghĩa (Click to see more information about Pham Thi Nghia)

8. Phạm Thanh Bình (Click to see more information about Pham Thanh Binh)

9. Trần Võ Thanh Tùng (Click to see more information about Tran Vo Thanh Tung)

10. Nguyễn Ao Quang Vinh (Click to see more information about Nguyen Ao Quang Vinh)

11. Trần Hồ Anh Phong (Click to see more information about Tran Ho Anh Phong)

12. Hoàng Vĩnh Lộc (Click to see more information about Hoang Vinh Loc)

13. Lý Tuấn Phú (Click to see more information about Ly Tuan Phu)

14. Trịnh Diệu Hiền (Click to see more information about Trinh Dieu Hien)

15. Lê Thị Hà (Click to see more information about Le Thi Ha)

16. Nguyễn Ngọc Lưu Ly (Click to see more information about Nguyen Ngoc Luu Ly)

17. Nguyễn Đức Duy Tân (Click to see more information about Nguyen Duc Duy Tan)

18. Ngô Thị Thu Hà (Click to see more information about Ngo Thi Thu Ha)

19. Bùi Minh Hương (Click to see more information about Bui Minh Huong)

20. Phạm Hồng Thái (Click to see more information about Pham Hong Thai)

21. Đoàn Trần Hoàng Dung (Click to see more information about Doan Tran Hoang Dung)

22. Nguyễn Thị Khả Vi (Click to see more information about Nguyen Thi Kha Vi)

23. Nguyễn Ngọc Hạnh (Click to see more information about Nguyen Ngoc Hanh)

24. Trần Thanh Huyền (Click to see more information about Tran Thanh Huyen)

25. Phạm Lê Minh Hoàng (Click to see more information about Pham Le Minh Hoang)

26. Võ Thị Thanh Lan (Click to see more information about Vo Thi Thanh Lan)

27. Tiến sĩ Trần Kim Hằng (Click to see more information about Trần Kim Hằng)

28. Tiến sĩ Nguyễn Thị Châu Anh (Click to see more information about Nguyễn Thị Châu Anh

29. Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hường (Click to see more information about Nguyễn Thị Bích Hường

30. PGS. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thơm (Click to see more information about Nguyễn Xuân Thơm

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  295,345       1/607