Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Đề tài NCKH sv khóa 07 ngày đã được duyệt

Các em sinh viên khóa 07 lưu ý:

Dưới đây là danh sách các đề tài NCKH sinh viên khóa 07 đã được hội đồng khoa học của khoa duyệt. Nếu kết thúc HK8, điểm trung bình của những tác giả của các đề tài trong danh sách dưới đây bằng hoặc lớn hơn 7 thì những sinh viên này sẽ tiếp tục thực hiện đề tài này. Xem danh sách các đề tài đính kèm phía dưới

Nhấp vào đây để xem danh sách các đề tài


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  671,453       1/619