Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo về sự điều chỉnh thời gian nộp quyển bìa mạ vàng

Khoa Ngoại Ngữ thông báo về sự điều chỉnh thời gian nộp quyển bìa mạ vàng đối với các bạn NCKH như sau:

Sau khi báo cáo cấp khoa xong và biết điểm NCKH các bạn hãy đặt làm quyển bìa mạ vàng và nộp về khoa. Tránh trường hợp báo cáo NCKH không đạt hoặc giáo viên phản biện chấm không đạt. Trong trường hợp đó, sinh viên buộc phải nghiên cứu lại vào đợt sau và không cần phải nộp quyển bìa mạ vàng vào đợt này.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  671,465       1/619